ENGLISH

2018年武汉理工大学交通学院博士研究生考试通知

发布时间:2018-03-14 15:04:00
        2018年武汉理工大学交通学院博士生考试安排如下:
        一、外国语考试:
        时间:3月17日
        地点:武汉理工大学西院西41教学楼(西院工会对面)
        具体时间及教室见准考证。
        二、专业课笔试
        时间:3月18日9:00--11:00
        地点:武汉理工大学余家头校区主教学楼204
        三、面试
        时间:3月18日14:00-18:00
        地点:武汉理工大学余家头校区主教学楼208、209、210(具体考场参见教室张贴名单)
        四、注意事项:
        1、专业课笔试请考生提前半小时到达考场,
        2、面试请考生准时于14:00到达教室,将答辩ppt拷贝到电脑上,并在现场助理处签到。
    
     
附件: