ENGLISH

关于丁江明等同志任职的通知

发布时间:2017-07-12 21:04:00

各系、所、室:

根据工作需要,经学院党政联席会研究决定:

丁江明同志任船舶工程系主任;

贺伟同志任船舶工程系副主任;

裴志勇同志任海洋工程系主任;

孔祥韶同志任海洋工程系副主任;

李芬同志任港口航道与结构工程系主任;

陈明胜同志任港口航道与结构工程系副主任;

胡志坚任道路与桥梁工程系主任;

肖祥任道路与桥梁工程系副主任;

涂敏任交通运输管理系主任;

陈沿伊任交通运输管理系副主任;

杜志刚任交通工程系主任;

赵欣任交通工程系副主任。

 

           

                                        交通学院

              2017712

 

附件: